Aktualność

25
stycznia 2021

 

31 profesorów i doktorów habilitowanych z uczelni w całym kraju podpisało się pod petycją utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Naukowcy zaapelowali o podjęcie niezwłocznie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP.

 

„(...)Popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP” - napisali w liście otwartym przedstawiciele polskiego środowiska naukowego. List podpisali pracownicy najważniejszych polskich jednostek badawczych ds. rozwoju regionalnego oraz rektorzy trójmiejskich uczelni.

List otwarty polskich naukowców jest skierowany do parlamentarzystów, którzy będą decydować o losach ustawy metropolitalnej. Powstanie metropolii oznacza około 200 milionów złotych rocznie dla budżetu regionu.

„Narastającego kryzysu gospodarczego, klimatycznego oraz problemów społecznych nie da się naprawić w formie dotychczasowych, nietrwałych form współpracy. Aby utrzymać tempo rozwoju gmin, aby skuteczniej realizować piętrzące się przed regionem, zwłaszcza po oczekiwanym końcu pandemii, wyzwania, konieczne jest istnienie stabilnej wspólnoty metropolitalnej, która w sposób naturalny wynika z istniejącej siły powiązań społeczno-gospodarczych i zbieżnych kierunków rozwoju” piszą w liście otwartym przedstawiciele środowiska naukowego.

Naukowcy powołują się m.in. na badania OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), które udowadniają, że duże miasta są w stanie generować rozwój gospodarczy w promieniu nawet do 200-300 kilometrów od swoich granic. Rozwój współpracy w zakresie metropolii ma zapewnić stały rozwój miasteczek, wsi i obszarów peryferyjnych oraz zagwarantować mniejszym gminom dostęp do najważniejszych usług i procesów decyzyjnych.

„Mimo ewidentnego sukcesu Polski dochody mieszkańców polskich miast są wciąż trzy- lub czterokrotnie niższe niż mieszkańców wielkich miast Francji, Anglii czy Niemiec. Polskie miasta i otaczające je gminy mają wielki potencjał, aby ten dystans zmniejszyć, jednak trzeba im w tym celu stworzyć ustawowe narzędzia współpracy” czytamy w treści listu otwartego.

 

Pod treścią listu otwartego do parlamentarzystów podpisało się łącznie 31 przedstawicieli polskiego środowiska naukowego:

 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Tadeusz Markowski, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych, UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Jacek Bigda, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Marek Kozak, prof. Uniwersytet Warszawski

dr hab. Stanisław Umiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Robert Pyka, prof. Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Agnieszka Olechnicka, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Łukasz Mikuła, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Maciej Smętkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie