Aktualność

26
lipca 2021

W Gdyni naładujesz samochód elektryczny bądź hulajnogę ze …. słupa oświetleniowego. W mieście stanęły kolejne dwie takie pilotażowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Komandorskiej.

 

Urządzenia udostępnione w dzielnicy Gdynia Grabówek przeznaczone są dla odbiorców indywidualnych. Stacje wykonała spółka Energa Oświetlenie, która ocenia atrakcyjność tego rozwiązania dla mieszkańców dzielnic z ograniczoną możliwością montażu prywatnych urządzeń ładujących. Spółka zweryfikuje również skuteczność działania ładowarek na słupach oświetleniowych działających w sprzężeniu, czyli podłączonych w większej liczbie do jednego układu sterowania oświetleniem. Tego typu urządzenie może obsługiwać obwody oświetleniowe od kilku do kilkunastu lamp, trzeba więc przeanalizować sprawność i niezawodność pracy systemu rozbudowanego o więcej niż jedną stację.

- Budowa stacji ładowania na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej jest nowością na rynku polskim. Stanowi przykład połączenia wysiłków na rzecz efektywności energetycznej z promowaniem elektromobilności. Łączenie stacji ładowania pojazdów z infrastrukturą oświetleniową pozwala wykorzystać rezerwy mocy uzyskane dzięki modernizacji oświetlenia oraz zapewnić większy dostęp mieszkańców do stacji ładowania. Dziś wspólnie z miastem Gdynia oddajemy do użytku stacje ładowania, które są dedykowane dla mieszkańców. Przedsięwzięcie to wyznacza nowy kierunek rozwoju elektromobilności - podkreśla Marcin Stojek, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenia.

Zainstalowane w Gdyni Grabówku urządzenia mogą działać w zakresie mocy od 3 do 22 kW, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Jednorazowo do stacji podłączone mogą być dwa pojazdy. Dużą zaletą urządzeń montowanych na słupach oświetleniowych jest szybszy czas ich budowy w porównaniu do standardowych stacji wolnostojących.

- Naszym celem jest stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych obejmującej wszystkie dzielnice Gdyni. Mamy wiele osiedli budowanych w dawnych czasach, gdzie brakuje możliwości zainstalowania punktów ładowania. Na osiedlach, tych z wielkiej płyty nie ma garaży podziemnych czy dedykowanych miejsc parkingowych. Stacje instalowane na słupach latarni to nie tylko rozwiązanie innowacyjne, ale przede wszystkim praktyczne – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

W Gdyni wdrażanych jest wiele rozwiązań w obszarze elektromobilności. Stacja ładowania montowana na latarni to kolejny, innowacyjny projekt, który może rozwiązać problem z dostępnością m. in. infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnej do instalacji ogólnodostępnych punktów ładowania. Pierwsza ładowarka na słupie oświetleniowym została zainstalowana w Porcie Gdynia na parkingu przy ul. Polskiej 39.

Stacje ładowania instalowane na słupach oświetleniowych umożliwią szybszą rozbudowę tworzonej sieci na terenie całego miasta. Infrastruktura ładowania to jeden z istotnych elementów wzrostu liczby samochodów elektrycznych. Uruchomienie kolejnego pilotażu przyczyni się nie tylko do szybszego rozwoju elektromobilności, ale również wpłynie na działania proekologiczne.