Aktualność

28
czerwca 2021

 

W Gdyni obowiązuje uchwała krajobrazowa, która reguluje kwestię zamieszczania w mieście reklam. Władze miasta liczą, że w dużym stopniu wpłynie ona na estetykę przestrzeni.

 

Propozycje zapisów uchwały krajobrazowej były szeroko konsultowane. Uchwała reguluje zasady i warunki umieszczania obiektów małej architektury oraz nośników reklamowych, określając ich gabaryty, standard jakościowy oraz rodzaj materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Uchwała dzieli miasto na 2 strefy rygoru wizualnego – A i B.

 

W strefie A, która obejmuje centralny obszar miasta, obowiązują zaostrzone zasady i obostrzenia. Tutaj wprowadzony został całkowity zakaz zamieszczania tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu. Nośniki reklamowe muszą być odsunięte od skrzyżowań drogowych, aby ułatwić widoczność znaków drogowych. Między reklamami będzie musiała zostać zachowana odpowiednia odległość. Projekt wprowadza też odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Zabronione jest wieszanie jakichkolwiek banerów na ogrodzeniach.

 

Proces porządkowania dotyczy również szyldów na budynkach. Projekt uchwały zawiera też wytyczne dotyczące standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury. Istotne są również zapisy szczegółowe na temat zakazu grodzenia ciągów komunikacyjnych, porządkowania siatek ochronnych podczas remontów, jak i formy ogrodzeń.

 

Na dostosowanie przestrzeni do nowych wytycznych właściciele nieruchomości oraz firmy będą miały okres 12 miesięcy. Wydłużony okres przejściowy do 36 miesięcy został dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, szyldów usytuowanych legalnie przed 1 maja 2020 roku.

 

Władze samorządowe planują cykl szkoleń dla przedsiębiorców z branży reklamowej, producentów szyldów oraz właścicieli nieruchomości z nowych zasad zamieszczania reklam w mieście. Opracowany zostanie również ilustrowany przewodnik przybliżający nowe przepisy.